Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica nacionalna je turistička organizacija osnovana u svrhu stvaranja identiteta hrvatskog turizma, osmišljavanja strategije za njegovu promociju i izvedbi promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu. Neke od glavnih zadaća i aktivnosti HTZ-a su istraživanje tržišta za potrebe promocije, izrada promocijskog plana i programa hrvatskog turističkog proizvoda te nadziranje poslova vezanih uz promociju, koordiniranje i poticanje svih Turističkih zajednica i subjekata uključenih u promidžbu turizma u Hrvatskoj te osnivanje turističkih predstavništva u inozemstvu i suradnja s nacionalnim tursitičkim organizacijama drugih zemalja.

Općenito, uloga Hrvatske turističke zajednice sastoji se u podizanju kvalitete cjelokupne turističke ponude i pozicioniranju Hrvatske u Europi i svijetu kao vrhunske turističke destinacije.

Više na: www.htz.hr