O projektu

O projektu

Projekt „Hrvatska – zemlja sporta“ je u prvom redu usmjeren na prezentaciju Republike Hrvatske u svijetu kao sportsko – turističke destinacije, što podrazumijeva postupno i sustavno otvaranje novih mogućnosti za intenzivnije korištenje sportske i smještajne infrastrukture Republike Hrvatske, kao i drugih raspoloživih resursa za bavljenje sportom sportaša i rekreativaca, i to svih dobnih kategorija od najmlađih do veterana, organiziranje sportskih natjecanja i/ili sportskih ili uz sport vezanih manifestacija, te provedbu drugih programa koji doprinose promociji Republike Hrvatske kao sportsko – turističke destinacije.

Cilj projekta „Hrvatska – zemlja sporta“ je sustavno i trajno mobilizirati kreativnu energiju svih čimbenika uključenih u razvoj turizma i sporta u svim dijelovima Hrvatske, kako bi se na tragu kvalitetne infrastrukture i prepoznatljivosti temeljene upravo na uspjesima sportaša stvorio i isporučio inovativan proizvod usmjeren najvećim dijelom inozemnom sportskom tržištu.