U kolovozu 2018. godine Uniline je potpisao suradnju s HNK-om Rijeka i time postao strateški partner i službena putnička agencija zadužena za organizaciju putovanja i smještaja članova kluba i njegovih navijača. Navedenom se suradnjom ide u smjeru razvoja segmenta sportskog turizma i promocije Hrvatske kao sportsko-turističke destinacije.